Korelace sérových hladin CEA a CA 19-9 s expresí CEA a klinickopatologickými charakteristikami nemoci u kolorektálního karcinomu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: V. Monitorování a predikce v onkologii

Číslo abstraktu: 033

Autoři: MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.; RNDr. Michaela Kesselová; Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D.; doc. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.; prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.; MUDr.Mgr. Pavel Skalický, Ph.D.; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.; MUDr. Blanka Gajová; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Sledování sérových hladin onkomarkerů CEA a CA 19-9 má svůj význam pro hodnocení klinického průběhu onemocnění, tj. stanovení remise a progrese nemoci. Karcinoembryonální antigen (CEA) však může sloužit také jako marker cirkulujících nádorových buněk při detekci minimální reziduální choroby (MRD) metodou real-time RT-PCR, tehdy se ale stanovuje míra jeho genové exprese. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007