Koncept kooperativní skupiny pro léčbu karcinomu prsu žen do 35-ti let.

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Karcinom prsu - pokroky v diagnostice a léčbě

Číslo abstraktu: 143

Autoři: prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; MUDr. Jan Novotný, Ph.D.; MUDr. Jaroslava Barkmanová; MUDr. Pavel Mareš; doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.; MUDr. Olga Přibylová, PhD.; MUDr. Filip Janků; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Vysoké riziko mladých premenopauzálních pacientek s karcinomem prsu je všeobecně známé (Muss HB, Woolf S, Berry D, et al.Adjuvant chemotherapy in older and younger women with lymph node-positive breast cancer.JAMA (United States), Mar 2 2005, 293(9) p1073-81)Tyto pacientky nejsou zařazeny do skríninku a jejich nádor má často i genetické pozadí. V návaznosti na publikované výsledky( Goldhirsch A, Wood WC, Gelber RD, et al.Meeting highlights: updated international expert consensus on the primary therapy of early breast cancer.J Clin Oncol (United States), Sep 1 2003, 21(17) p3357-65), včetně našeho sdělení (Novotný J, Barkmanová J, Tesařová, P., Mareš P.: Kritické zhodnocení léčebných postupů u mladých pacientek s karcinomem prsu léčených na OK VFN) , které je retrospektivní analýzou úspěchů, ale i chyb a omylů v léčbě pacientek s karcinomem prsu do 35 ti let, koncipujeme návrh volného sdružení onkologů, zabývajících se diagnostikou a léčbou karcinomu prsu v České republice, kteří by chtěli standardizovat jejich léčbu , zvýšit dostupnost některých specielních vyšetření k zpřesnění diagnózy a prognózy a poskytnout své zkušenosti do společně vytvořeného centrálního registru těchto pacientek s ohledem na ochranu jejich osobních údajů . Databáze by byla využívána k získání epidemiologických informací, ale i jako zdroj dat pro národní nekomerční klinický výzkum.
Karcinom prsu je tak častá diagnóza, že ani vybraná část pacientek nemůže být léčena na několika pracovištích centrálně. Přesto jsou pacientky do 35 ti let tak rizikovou podskupinou nemocných s karcinomem prsu, že standardizace léčebných i diagnostických postupů, rovný přístup k nejúčinnější léčbě a doplňujícím vyšetřením i možnost poučení z vývoje choroby by byly neocenitelným přínosem. Návrh vychází z obdobně vznikajících evropských iniciativ s perspektivou mezinárodní kooperace.
Přes vysokou úroveň onkologické péče u nás je vzájemná spolupráce jednotlivých onkologických skupin při léčbě problematických diagnóz vzácná. Klíčem zlepšování úrovně onkologické péče je aktivní komunikace a kooperace jednotlivých pracovišť. Proto předkládáme návrh organizace a pravidel takového volného sdružení. Bude-li podpora tohoto konceptu z široké obce onkologů , požádáme Českou onkologickou společnost o patronát , aby tato aktivita získala objektivní rámec.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005