Světový den boje proti rakovině 4. února. Letos pod heslem "MŮŽEME. MOHU".

Světový den boje proti rakovině 4. února. Letos pod heslem "MŮŽEME. MOHU".

4. únor, Světový den proti rakovině se blíží.  Připojte se letos k celosvětové kampani i vy! Cílem celosvětového hnutí je předejít zbytečným úmrtím a zachránit milióny životů po celém světě šířením osvěty o prevenci rakoviny, vyvracením mýtů o této chorobě a vzděláváním obyvatel a tlakem na státní správy i jednotlivce, aby každý svým dílem přispěl k zastavení celosvětové epidemie rakoviny.  Letošní 4. únor proběhne pod heslem "We Can. I Can" (Můžeme. Mohu) a vyzývá všechny jednotlivce i organizace, aby se pod tímto heslem (a na sociálních sítích s tímto hashtagem #WeCanICan) připojili k celosvětovému hnutí proti rakovině. 

Více na www.worldcancerday.org

V roce 2002 se na Pařížské radnici sešla více než stovka zástupců vlád, sdružení na ochranu práv pacientů, organizací a firem zapojených ve výzkumu rakoviny při příležitosti prvního Světového summitu proti rakovině. Své úsilí vymýtit tuto zákeřnou nemoc z naší planety stvrdili podepsáním Pařížské charty proti rakovině, jejímž cílem je zlepšit léčbu a výzkum nádorových onemocnění všude ve světě a umožnit pacientům dobrou informovaností bojovat s nemocí. Tento den byl vyhlášen světovým dnem proti rakovině (World Cancer Day). 

Od té doby si každoročně 4. února po celém světě připomínáme Světový den proti rakovině. Letošní 4. únor proběhne pod heslem "We Can. I Can" (Můžeme. Mohu) a vyzývá všechny jednotlivce i organizace, aby pod tímto heslem (a na sociálních sítích s tímto hashtagem #WeCanICan), udělali cokoliv, co přispěje k zastavení vzestupu rakoviny.  I malé věci se počítají. 

Co může udělat každý z nás - "I Can"

      

Připojte se k lidem celého světa na sociálních médiích a ukažte, že vám není šíření této nemoci lhostejné. Ukažte svou podporu #worldcancerday připojením se k #supportthroughsport iniciativě na sociálních médiích.

Je to jednoduché:

  1. vezměte jakékoliv sportovní vybavení a napište na něj hashtag #wecanican. Můžete hastag napsat třeba i jen na ruku
  2. vyfoťte se sám nebo s vaším sportovním týmem s hastagem #wecanican
  3. ukažte svou podporu prostřednictvím sdílení vaší fotky na Facebooku, Instagramu a Twitteru, včetně hastagů #wecanican , #worldcancerday a #Světovýdenprotirakovině ve vašem příspěvku.

Více info na bit.ly/WCDSupportThroughSport

#Světovýdenprotirakovině  #WeCanICan  #WorldCancerDay