Prevence nádorů způsobených HPV

Některé druhy zhoubných nádorů mohou být způsobeny dlouhotrvající a mnoho let přetrvávající infekcí lidským papillomavirem (HPV). 

Prevence těchto zhoubných nádorů spočívá především v časném záchytu onemocnění a tedy v účasti na pravidelných preventivních prohlídkách u praktického lékaře a gynekologa, v testování a v očkování!  

Proti infekci HPV se dá bránit očkováním.

Jaké zhoubné nádory může způsobit dlouhotrvající infekce HPV: 

U žen: 

U mužů:

  • Infekce HPV způsobuje přibližně polovinu případů rakoviny penisu.  

U žen i u mužů: 

Očkování proti HPV je ze zákona o veřejném zdravotním pojištění hrazeno dívkám i chlapcům mezi 11. a 15. rokem věku.

Starším dívkám i chlapcům do 18. let pak poskytují některé zdravotní pojišťovny příspěvek na toto očkování.

V této části najdete články, videa a rozhovory týkající se prevence a časného záchytu zhoubných nádorů způsobených virem HPV.