Prevence zhoubných nádorů kůže

Prevence zhoubných nádorů kůže spočívá ve zdravém životním stylu, účasti na pravidelných preventivních prohlídkách, jejichž součástí je i preventivní vyšetření kůže.

Důležitou součástí prevence je ochrana kůže před nadměrnou expozicí slunečnímu záření, které je významným rizikovým faktorem vzniku zhoubných nádorů kůže. 

Je důležité poznat svůj fototyp a podle toho volit ochranný faktor. Je třeba upozornit, že děti do 1 roku nevystavujeme ultrafialovému záření vůbec. Dětská kůže je citlivější a snadno se spálí.