Prevence nádorů zažívacího ústrojí

Prevence zhoubných nádorů zažívací traktu spočívá ve zdravém životním stylu a účasti na pravidelných preventivních prohlídkách. V oblasti včasného odhalení zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku je v České republice státem organizován kolorektální screening.  Kolorektální screening znamená preventivní vyšetřování lidí bez jakýchkoli příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se zhoubný nádor v tlustém střevě nebo konečníku.

Ve věku 50-54 let byste si měli jednou ročně udělat test okultního krvácení do stolice (TOKS). Starší 55 let mohou buď pokračovat v pravidelných testech okultního krvácení do stolice nebo se mohou rozhodnout pro primární screeningovou kolonoskopii, kterou postačí provést jednou za deset let (jedná-li se o jedince bez potíží). 

V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní občanů k preventivním vyšetřením na rakovinu tlustého střeva a konečníku. Dopis od pojišťovny dostávají do schránek Ti, kteří nechodí na preventivní prohlídky. V roce 2018 začalo Ministerstvo zdravotnictví ověřovat v pilotním projektu optimalizaci stávajícího screeningu kolorektálního karcinomu. Více informací o kolorektálním screeningu najdete v části Program screeningu kolorektálního karcinomu a na oficiálních stránkách Programu screeningu kolorektálního karcinomu.  

V této části najdete články, videa a rozhovory týkající se prevence a časného záchytu zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku.