Prevence u dětí

Prevence u dětí je v rukách nás, dospělých. Správné stravovací a životní návyky se fixují právě v dětství a vzorem jsou rodiče, kteří by, mimo jiné, měli dětem zajistit nekuřácký domov. Děti a dospívající nepřispěly ke vzniku nemoci špatným životním stylem (kouřením, nesprávnými stravovacími návyky, malou mírou pohybu, apod.). Mnohem častěji se zde setkáváme s nádory, které vznikají na dědičném podkladě. To znamená, že tito pacienti se narodili s genetickou poruchou, která způsobila vznik nádoru v tak malém nebo v tak mladém věku. U dospívajíc, kteří již tak nejsou "pod dohledem" rodičů, může být problém včas odhalit zhoubný nádor. Je třeba chlapce včas poučit o samovyšetřování varlat a děvčata prsu. I to je na rodičích! I zde platí, že je velmi důležité přijít k lékaři včas a včas zahájit léčbu. Dětská onkologie je velmi úspěšný obor.   

Klíčová slova
Prevence u dětí