Prevence zhoubných nádorů varlat

Prevence zhoubných nádorů varlat spočívá především v časném záchytu onemocnění a tedy v účasti na pravidelných preventivních prohlídkách u praktického lékaře, jejichž součástí by mělo být i vyšetření varlat spolu s poučením o nutnosti a způsobu samovyšetřování a to již od chlapeckého věku.

Velmi důležitou součástí prevence rakoviny varlat jsou pravidelná samovyšetřování varlat každý měsíc. Stáhněte si návod.

Prevence rakoviny varlat. Instrukce k samovyšetření. Dialog Jessenius 2021.