Projekty prevence

Informace o všech smysluplných velkých i malých aktivitách a projektech, které mají za cíl informovat veřejnost od dětí po seniory o důležitosti prevence a snížit tak výskyt zhoubných onemocnění v České republice a úmrtnost na ně. Pokud jste zdravotnické pracoviště, pacientská organizace, firma, radnice nebo škola a realizujete v oblasti onkologické prevence úspěšné aktivity, napište nám o nich