Prevence a včasný záchyt karcinomu prsu

Vaše otázky na téma prevence zhoubných nádorů prsu zodpověděla během Brněnských onkologických dnů prim. MUDr. Katarína Petráková Ph.D. z Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu Brno. 

Ptali jste se na alkohol, úrazy, preventivní odstranění prsu a na preventivní vyšetřování prsou gynekologem. Poslechněte si odpovědi. 

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Další rozhovory o prevenci z 29. dubna 2016 na Brněnských onkologických dnech.