Startuje Střevotour 2013. Opět se zaměří na zabijáka Čechů

Češi se stále řadí mezi národy, které zbytečně umírají na rakovinu tlustého střeva a konečníku! Na informovanost o prevenci a léčbě této diagnózy, případně, jak s touto diagnózou žít, se zaměřilo občanské sdružení Onkomaják, které již čtvrtým rokem putuje po České republice v rámci osvětové kampaně Střevotour 2013. Letos tato kampaň odstartuje v rámci II. Evropských dnů kolorektálního karcinomu v Brně, které se konají 26. - 27. 4. 2013.


Z nově diagnostikovaných onkologických nemocí tvoří rakovina tlustého střeva a konečníku, tedy kolorektální karcinom (CRC) v ČR 14,4% (13,1% v EU a 11% v USA). Toto zákeřné onemocnění připomenul také letošní ročník Světového dne proti rakovině a prevence nádorů tlustého střeva bude i tématem českého dne proti rakovině, známého jako „květinový den“.

„Pro úspěšnou léčbu rakoviny tlustého střeva je včasná prevence nejdůležitější. Putováním s maketou chceme proto nadále připomínat tuto nejjednodušší cestu, jak onemocnění předcházet. Letos se více zaměříme i na to, aby lidé věděli, že ani odhalená nemoc nemusí znamenat konec. Existují u nás komplexní onkologická centra, která díky vysoce specializované péči nabízí cílenou a vysoce efektivní léčbu. Informace nejen o nich chceme i touto formou k lidem dostat. Tato nemoc je opravdu zákeřná, věříme, že i díky tomu, že se letos stala hlavním tématem světového i českého dne proti rakovině, tak společně přispějeme k větší informovanosti a další osvětě,“ říká Pavla Freij, ředitelka občanského sdružení Onkomaják, které Střevotour pořádá.

Střevotour začne letos v rámci celoevropského setkání lékařů, pacientů a dalších evropských i českých odborníků na II. Evropských dnech kolorektálního karcinomu v Brně. „Letos bude konference zaměřena na boj s tímto onemocněním v době tzv. EU CRC Guidelines (Pokyny pro zaručení kvalitního screeningu a diagnostiky rakoviny tlustého střeva a konečníku), vysoce odborného materiálu Evropské komise, který doporučuje, jak úspěšně provádět screening kolorektálního karcinomu v jednotlivých zemích,“ uvádí poslanec Evropského parlamentu RNDr. Pavel Poc, jeden ze zakladatelů Evropských dnů kolorektálního karcinomu v Brně a dodává: „Moc bych si přál, aby se Brno postupně stalo jakýmsi evropským centrem screeningu a prevence rakoviny‘. Potenciál na to rozhodně má. Loňský úspěch konference nám to potvrdil. Nastartovali jsme celorepublikový program cíleného zvaní občanů na preventivní vyšetření kolorektálního karcinomu, který je krátce před spuštěním a přispěli ke vzájemné výměně informací a zkušeností a především nacházení společných řešení.“

Putování s maketou tlustého střeva je jen jednou z aktivit Onkomajáku. Další informační kampaň o nemoci tlustého střeva připravuje sdružení ve spolupráci s hercem Miroslavem Etzlerem, který se stal jeho tváří.

Bližší informace o II. Evropských dnech kolorektálního karcinomu  v Brně : www.crcprevention.eu; www.linkos.cz
Další informace o CRC: www.onkomajak.cz; www.kolorektum.cz; www.rakovinastreva.cz
Zdroj: Tisková zpráva OnkoMaják, Praha, 17. dubna 2013

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter