Střevotour 2011

Podívejte se, co všechno se může dít ve vašem střevě. Putování nafukovací makety tlustého střeva úspěšně pokračuje do Hodonína.

Praha 8. listopadu 2011 Občanské sdružení Onkomaják stále pokračuje v putování s nafukovací maketou tlustého střeva po České republice, aby upozornilo na nedostatečnou prevenci zdraví nás všech a hlavně rizikových skupin a pomohlo vychovávat informované pacienty.

Další zastávka vede do malebného jihomoravského městečka Hodonín, kde na prostranství u hlavní křižovatky na Národní třídě bude maketa stát 8. listopadu od 9.00 – 16.00 hodin.

„Dostali jsme speciální pozvání od ředitele Nemocnice TGM  Hodonín, p. o. pana Ing. Antonína Tesaříka a také od starosty města Hodonína  Mgr. Igora Taptiče, kteří na kampaň přispěli ze svých rozpočtů,“ říká Pavla Freij, ředitelka občanského sdružení Onkomaják„. Myslím, že si oba pánové a jejich spolupracovníci uvědomují, že skoro 900 výskytů nových onemocnění a téměř 500 úmrtí ročně v Jihomoravském kraji je opravdu vysoké číslo a není jim to lhostejné,“ dodává Freij.

Osvětový projekt prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku Střevotour 2011, který odstartoval svoji pouť po českých městech v únoru 2010, stále vzbuzuje u veřejnosti velký zájem. Během dvou let putování prošlo maketou střeva skoro 20 tisíc lidí, kteří se dozvěděli více o prevenci tohoto zákeřného onemocnění a způsobech léčby.

Kampaň Střevotour byla oficiálně zahájena v únoru 2010 v Praze. Nafukovací tlusté střevo pak cestovalo do dalších měst, kde se nacházejí Komplexní onkologická centra (KOC), tedy do Brna, Chomutova, Plzně, Olomouce, Liberce, Pardubic a Ústí nad Labem; zastavilo se také v nemocnici Beroun, Hořovice, Prostějov, Přerov, Šumperk.

„Již počátkem letošního roku jsem se z tisku dozvěděl o úspěšném putovním osvětovém projektu s názvem „Střevotour 2011“. I v naší spádové oblasti lidé velmi podceňuji prevenci nebezpečného onemocnění rakoviny tlustého střeva a konečníku, a proto bylo mým velkým přáním uspořádat tuto kampaň také v Hodoníně, což se díky vstřícnosti paní ředitelky Onkomajáku, o. s. p. Pavly Freijové podařilo operativně dohodnout. Naše nemocnice má v rámci screeningového programu vynikající výsledky v rozsahu i úspěšnosti preventivních vyšetření tohoto onemocnění, umísťujeme se pravidelně v první desítce nejlepších pracovišť v republice. Je zapotřebí, aby se o tom veřejnost dozvěděla a kvalitní služby našeho gastroenterologického pracoviště ve svém zájmu více využívala“. zdůraznil  ředitel Ing. Antonín Tesařík

„Město Hodonín realizuje od roku 2000 projekt Zdravé město Hodonín a snaží se tak systematicky přispívat ke zlepšování zdravotního stavu svých obyvatel. Neodmyslitelnou součástí tohoto Projektu jsou i akce vedoucí k prevenci nebo včasnému zachycení nemocí. Nemocnice TGM Hodonín, p. o. je významným parterem města při realizaci těchto aktivit a velmi nás zaujal nápad pozvat do našeho města úspěšnou osvětovou kampaň „Střevotour“. Rádi jsme se k tomuto nápadu připojili, přispěli na jeho realizaci a pevně věříme, že i občané Hodonína a okolí získají více informací a odvahy a budou se častěji rozhodovat pro preventivní vyšetření konečníku a tlustého střeva.“ sdělil 1. místostarosta města Hodonína  Mgr. Ladislav Ambrozek.

Češi se všeobecně velmi málo věnují svému zdraví a na preventivní prohlídky k praktickému lékaři jednou za dva roky nechodí. Tím pádem není navázán pravidelný kontakt a tudíž je velmi obtížné pacienty v rizikových skupinách informovat o preventivním screeningovém programu kolorektálního karcinomu. Lékař navíc nemá možnost kontinuálně sledovat rodinnou anamnézu svých pacientů a případně je zvát na specializované preventivní prohlídky častěji. Na druhou stranu je i mnoho praktických lékařů, kteří z nějakého důvodu nekladou důraz na informovanost svých pacientů o preventivních programech.

ČR má podle statistik Světové zdravotnické organizace (Globocan 2002) smutné vedoucí postavení v incidenci karcinomu tlustého střeva a konečníku. Každý rok onemocní touto chorobou v Česku asi 8000 lidí, až 4 tisíce Čechů této nemoci podlehne. Kolonoskopické vyšetření však podle zmíněného průzkumu absolvovala pouhá pětina oslovených ve věku 50 – 75 let. „Prevence je nejdůležitějším krokem v péči o potencionálního pacienta s onkologickou diagnózou. Vede k prodloužení života nemocného a může zajistit i jeho úplné vyléčení,“ vysvětluje MUDr. Jana Prausová, primářka Radioterapeuticko-onkologického oddělení FN Motol. V průběhu let 2006 až 2009 bylo v rámci screeningového programu provedeno 26 662 preventivních a téměř 850 primárních kolonoskopií, přičemž diagnostikováno bylo 8 332 adenomových polypů a téměř 1500 karcinomů tlustého střeva a konečníku. Pokud je karcinom tlustého střeva a konečníku diagnostikován, pak je pro

úspěšnou léčbu nezbytná spolupráce zkušených specialistů – patologů, chirurgů, radioterapeutů, onkologů a dalších, ale samozřejmě také samotného pacienta a jeho rodiny. Důležité je vyhledávat informace o  nemoci, nebát se komunikace s ošetřujícím lékařem a domluvit se s ním zda onemocnění bude léčit sám nebo zda pacienta odešle do Komplexního onkologického centra. Pokud je onemocnění vhodné pro nasazení biologické léčby, měl by být pacient do Komplexního onkologického centra odeslán vždy.

Gastroenterologická ambulance Nemocnice TGM Hodonín, p. o. získala akreditaci Ministerstva zdravotnictví České republiky k provádění endoskopického vyšetření v rámci screeningu kolorektálního karcinomu již v roce 2001. Za tu dobu bylo celkem vyšetřeno tlusté střevo u 8770 pacientů. Z toho 602 vyšetření  bylo provedeno na podkladě pozitivního testu na okultní (skryté) krvácení. V počtu preventivních vyšetření je gastroenterologické pracoviště Nemocnice TGM Hodonín, p. o. nyní na  4. místě v rámci České republiky.

Zdroj: tisková zpráva OnkoMaják