Seminář o dispenzarizaci zodpoví časté dotazy onkologickým pacientům

Seminář o dispenzarizaci zodpoví časté dotazy onkologickým pacientům

TISKOVÁ ZPRÁVA Dialog Jessenius z 21. května 2019: Zejména pro onkologické pacienty je určený seminář, který v úterý 28. května pořádají neziskové organizace Centrum informací onkologického pacienta a Hlas pacientů v budově nové dětské onkologie v Praze-Motole. Tématy budou otázky ohledně dispenzarizace a informace o genomických testech.

Nedostatek potřebných informací. Na tomto problému se shodnou mnozí onkologicky nemocní i jejich nejbližší okolí. Na odstranění tohoto handicapu systematicky pracují pacientské organizace ve spolupráci s lékaři. Možností načerpat praktické informace je také seminář pro veřejnost s názvem: „Dispenzarizace onkologických pacientů, často kladené otázky“, který se koná 28. května 2019 v 16 hodin v zasedací místnosti v budově nové dětské onkologie FN Motol.

Přednášet budou doc. MUDr. Jana Prausová, PhD. MBA, předsedkyně České onkologické společnosti a přednostka Onkologické kliniky FN Motol, MUDr. Lenka Vášová a MUDr. Katarína Petráková Ph.D., zástupkyně přednosty pro LPP Masarykova onkologického ústavu. Moderování semináře pak připadne zástupkyním organizátorů PhDr. Ivaně Plechaté z Hlasu onkologických pacientů a Bc. Michaele Tůmové z Dialogu Jessenius.

Pozvánka

Kromě zodpovězení otázek ohledně dispenzarizace onkologických pacientů budou tématem semináře také genomické testy. „Genomové a molekulárně biologické vyšetření dovede nahlédnout ještě hlouběji do vnitřních struktur nádorové buňky. Výpovědní hodnota genomových testů je podpořená výsledky klinických studií s velkým počtem nemocných a mohou zásadně ovlivnit osud a kvalitu života. Bohužel dosud nejsou v České republice pro všechny k testování vhodné pacientky dostupné,“ upozornila přední česká onkoložka z Onkologické kliniky Praha a spoluzakladatelka Dialogu Jessenius Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Zájemci o účast na semináři mohou potvrdit svou účast na e-mailu info@dialog-jessenius.cz

Záštitu nad Centrem informací onkologického pacienta a jeho vzdělávacími aktivitami převzal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

DIALOG JESSENIUS

Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních, jejich průběhu a léčbě a tím zlepšit komunikaci mezi zdravotníky a pacienty i mezi pacienty a rodinnými příslušníky.

K hlavním projektům patří publikace edukativních DVD pod souhrnným názvem Průvodci onemocněním, která mají pomoci pacientům s onkologickým onemocněním překonávat těžkou životní situaci a připravit je na to, co je při léčbě čeká. Kampaň Ruce na prsa se zaměřuje na osvětu, prevenci a motivaci veřejnosti k zodpovědnému přístupu k vlastnímu zdraví a životu.

Více informací o aktivitách i jednotlivých projektech na www.dialog-jessenius.cz a www.ciop.cz

Kontakt pro média:

Kateřina Martykánová
PR manager
tel: 602 576 870
martykanova@dialog-jessenius.cz