Vyjádření výboru ČOS ČLS JEP pacientům

Vážení onkologičtí pacienti,

v současné době všichni prožíváme pro nás zcela nové a velmi nelehké období přítomnosti koronavirové infekce v naší populaci. Situace je velmi složitá pro zdravé, ale chápeme, že velmi nepříjemná pro vás nemocné, u kterých probíhá onkologická léčba. Chtěli bychom vás ujistit, že odborná onkologická obec dělá všechno pro to, aby i přes existující koronavirovou infekci probíhala vaše léčba podle mezinárodních doporučení a současně byla i individualizovaná podle okamžitých vznikajících problémů, které mohou souviset s přítomností či rizikem infekčního onemocnění.

Jste v rukou profesionálů, kteří citlivě zvažují všechny potřeby léčby vašeho onemocnění a zároveň je konfrontují s mírou rizika, event. komplikující virové infekce.

Důvěřujte svým ošetřujícím lékařům, konzultujte svůj aktuální stav a společně zcela jistě toto nelehké období zvládneme.

Ti z vás, kteří již jsou po ukončené terapii, nejlépe překonají toto období, pokud zůstanou v bezpečí domova s minimem kontaktů dalších osob a posunou svoji návštěvu lékaře až po ukončení nejtěžší vlny počtu virových onemocnění.

Přejeme nám všem, abychom si co možná nejdříve oddychli a vrátili se do běžného průběhu našich životů.

Hodně zdraví a štěstí přejí členové výboru ČOS ČLS JEP