Očkování proti Covid-19 - informace pro onkologické pacienty a jejich blízké!

Očkování proti Covid-19 - informace pro onkologické pacienty a jejich blízké!

Vážení onkologičtí pacienti, jejich rodinní příslušníci a přátelé, 

Již  od  prvních  dnů  pandemie  Covid-19  jsme Vás opakovaně informovali o situaci v léčbě maligních onemocnění v této nelehké situaci. Jak  jistě  víte,  diagnostika  i  léčba  zhoubných onemocnění přes veškeré nesnáze  spojené s pandemií probíhá bez větších problémů a ošetřujeme stále plný  počet  nemocných  jako  v  době  před  touto  komplikovaným časem.
Od 27.12.2020  bylo  v  ČR  zahájeno  očkování  proti  Covid-19. Pro Vás, jako pacienty, Vaše rodiny, ale i pro nás zdravotníky svitla naděje, že pandemii zkrotíme  a  že  se  naše životy vrátí do podoby, kterou jsme zažívali před pandemickým  obdobím.  To, abychom byli schopni pandemii porazit, záleží na každém  z nás. Právě proto přicházíme nyní s velmi důraznou prosbou a přímo výzvou, aby se onkologičtí pacienti a jejich příbuzní nechali očkovat proti Covid-19.

Očkování  proti  Covid-19  je  vhodné  pro každou dospělou osobu a cílem je proočkování  celé  populace  v  ČR. Není však možné zajistit a současně ani aplikovat  takové množství vakcín najednou. Je nutné tedy populaci rozdělit do  skupin  a některé skupiny upřednostnit tak, jak jejich stav představuje zvýšené  riziko  důsledku možné infekce Covid-19. Tato tzv. prioritizace je popsána ve Strategii očkování proti nemoci Covid-19 MZ ČR. Z této strategie vyplývá, že první budou očkováni např. zdravotníci a profese, které mají za úkol   ochranu   veřejného  zdraví,  péči  o  rizikové  skupiny  a  členové integrovaného  záchranného  systému.  Přednostně  budou  očkovány  osoby se zvýšeným   rizikem   průběhu   onemocnění   Covid-19,   kam  patří  i  část onkologických  pacientů.  Postupně  od přelomu jara a léta se očkování bude rozšiřovat i na další osoby.


Vážení onkologičtí pacienti.

Doporučujeme  Vám,  abyste  si  od  1.2.2021  provedli rezervaci očkování v Centrálním  rezervačním  systému  a  zajistili si tak očkování v nejbližším možném    termínu.    Rezervaci    bude    možné    provést    elektronicky https://crs.uzis.cz/  nebo prostřednictvím telefonické linky 1221. Aktuální informace naleznete na internetových stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/ nebo  na  telefonní  lince  1221.  Dále  doporučujeme  Váš  aktuální stav a problematiku  očkování  konzultovat  se svým ošetřujícím lékařem (praktický
lékař, onkolog).

Přednostně  by  měli být očkováni, především rizikoví pacienti, u kterých v současnosti  probíhá protinádorová léčba, která snižuje jejich stav imunity (chemoterapie,  radioterapie a cílená léčba). Nebo tato léčba byla ukončena před  méně  než  3 měsíci.

Dalším rizikovým faktorem je věk pacienta nad 65 let  a  další  riziková onemocnění kam patří:

 • obezita
 • cukrovka na terapii
 • závažná   plicní   onemocnění
 • onemocnění   srdce
 • neuspokojivě  léčená hypertenze
 • onemocnění  jater, ledvin nebo imunitního systému.

Vyhodnocení Vašeho  celkového  zdravotního  stavu a přesnou informaci o míře závažnosti Vašich  přidružených chorob konzultujte se svým ošetřujícím nebo praktickým lékařem.
Vakcíny   proti   Covid-19,  které  budou  pro  očkování  používány  v  ČR, nepředstavují  pro  onkologické  pacienty  a  jejich  léčbu  žádné zvláštní riziko.


Vážení a milí pacienti, rodiny pacientů, přátelé a kolegové, 

Příchodem  období  možnosti  vakcinace  Covid-19 se před námi otevírá zcela jistě  stále lepší a příjemnější budoucnost pro náš život, pro léčbu našich pacientů,  pro  realizaci  svých přání a nadějí a proto Vás prosíme, abyste svojí  vstřícností,  ukázněností a rozumným přístupem tuto naději naplnili. 

Nadále  platí  dodržování  zásad,  které,  pokud  jsou  naplněny,  pomáhají pandemii  porazit  a  to  je  dodržování  hygieny  rukou,  nošení  roušek a dodržování  adekvátního  rozestupu.  Ušli  jsme  už  velký kus cesty, která opravdu  nebyla  jednoduchá a mnohokrát děkujeme všem kolegům zdravotníkům, dobrovolníkům i pacientům za perfektní spolupráci a jde jen o to pokračovat dál, neztrácet sílu a víru, že nakonec vše dobře dopadne.

Za výbor České onkologické společnosti ČLS JEP
doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
Klíčová slova
COVID-19; vakcinace / očkování