Předsedkyně ČOS k současnému vývoji epidemiologické situace v ČR

Vážení kolegové zdravotníci, vážení pacienti a klienti onkologických pracovišť.

Dlouho jsem váhala, zda mám na stránky Linkos, které jsou stránkami České onkologické společnosti J. E. Purkyně, napsat pár vět, kterými budu jménem výboru ČOS reagovat na současný vývoj epidemiologické situace v ČR. Samozřejmě si uvědomuji prospěšnost komunikace. I potřebu především pro naše nemocné znát, jak situace na onkologických pracovištích vypadá. Ale odrazovala mě potřeba mnohých mediálních lékařů z jiných oborů, kteří se s nebývalou razancí a rádoby erudicí v epidemiologii vrhali do víru diskuse a mnohdy nadělali více škody než užitku.

Nejsem a nechci být hodnotitelem vývoje situace v oblasti samotné epidemie. To mi nepřísluší. Vycházím jen z čísel, která máte všichni denně na očích prostřednictvím médií. Jiná data nemám. Dále vím, jak vypadá situace kolem mě, v konkrétním zdravotním zařízení a dále komunikuji s ostatními kolegy z další Komplexních onkologických center.

Není to tedy žádná hluboká analýza stavu, ale pohled, jak ho vnímáme dnes a denně na svých pracovištích.

Nejprve mi dovolte vyjádřit velký dík všem zdravotníkům, lékařům i nelékařským pracovníkům, kteří denně pracují na onkologických pracovištích bez ohledu na rizika, která jsou s tím spojená. Samozřejmě děkuji i kolegům spolupracujících pracovišť. Myslím, že jejich práce není doceněna a někdy je výroky neznalých problémů zcela dehonestují.

Dále bych ráda oslovila pacienty. Pacienti s diagnózou onkologického onemocnění žijí samozřejmě s neustálými obavami, jak se bude vyvíjet jejich onemocnění. Nyní je jejich psychický stav atakován dalším stresujícím faktorem a to je strach z možné infekce Covid-19. Nemohu ovlivnit vývoj epidemie, ani možnou nákazu každého z nich. Chci je v této chvíli uklidnit alespoň v tom, že týmy lékařů a zdravotníků pracují stále se stejným úsilím bez ohledu na existenci epidemie a onkologická léčba na všech pracovištích probíhá na plný výkon. Pacienty neopustíme a budeme se o ně starat a léčit je bez ohledu na existenci přítomné epidemie.

Prosím však ty, kteří jsou pacientům nablízku, aby je psychicky i fyzickou pomocí podrželi a aby nám tím v našem úsilí pomáhali.

Děkuji ještě jednou všem a doufám, že se vše brzy obrátí k lepšímu

Se souhlasem členů výboru ČOS ČLS JEP

Jana Prausová, předsedkyně

Klíčová slova
COVID-19