Onkologičtí pacienti a COVID-19. Dotazníkové šetření Hlasu onkologických pacientů

Praha, 19. 4. 2021. Tisková zpráva Hlasu onkologických pacientů – Rok poté. Tímto podtitulem by se dalo stručně charakterizovat dotazníkové šetření, se kterým právě dnes začal pacienty oslovovat Hlas onkologických pacientů (HOP). Cílem dotazníku je zjistit dostupnost onkologické léčby pro pacienty v České republice během podzimní a zimní vlny pandemie COVID-19 a zároveň výsledky porovnat s obdobným šetřením v loňském roce.

Otázky dotazníku, který HOP připravoval ve spolupráci se socioložkou Lucií Vlčkovou se překrývají s těmi loňskými, aktuální šetření se nyní navíc věnuje i v současnosti hodně diskutované problematice očkování onkologických pacientů.

Naším cílem je oslovit co největší množství onkologických pacientů, a proto nás velmi potěšila aktivní podpora jednoho z nich – zpěváka a kytaristy Františka Nedvěda,“ komentuje video s výzvou k vyplnění dotazníku natočené hudebníkem Ivana Plechatá, koordinátorka HOP, a pokračuje: „Onkologická onemocnění bohužel nečekají až pandemie ustoupí, proto je velmi důležité řídit se doporučeními lékařů, nebát se navštěvovat zdravotnická zařízení a myslet nejen na léčbu, ale i prevenci.“

Dotazníkové šetření stejně jako v loňském roce podpořila i doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti (ČOS) ČLS JEP v dopise koordinátorce platformy Ivaně Plechaté: „Vítám iniciativu Hlasu onkologických pacientů vytvořit opět dotazníkové šetření, kde bude jasně zmapována situace v průběhu pandemie na podzim 2020 a od počátku roku 2021.“ Výsledky z minulého roku byly představeny ČOS i veřejnosti a stejným způsobem plánuje Hlas postupovat i letos.

Dotazník Onkologičtí pacienti a COVID-19 pro podzimní a zimní vlnu pandemie 2020/21 lze vyplnit do 31. 5. 2021 do 0:00 hodin na webové stránce: https://hop2021.vyplnto.cz/

 

Video Františka Nedvěda s výzvou k vyplnění dotazníku je k dispozici na YT kanálu HOP:

Celé znění dopisu doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA

O Hlasu onkologických pacientů (HOP), www.hlaspacientu.cz

Platforma Hlas onkologických pacientů (HOP) sdružuje 11 pacientských a podpůrných organizací, které se zasazují o naplňování zdravotních, sociálních a psychologických potřeb pacientů s onkologickým a hemato-onkologickým onemocněním.

Od roku 2019 spolupracuje ve složení: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie, z.s., ONKO Unie, o.p.s., Dialog Jessenius, o.p.s., Průvodce pacienta, z.ú., Asociace mužů sobě z.s., České ILCO, z.s., Veronica, z.ú., Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s., Lymfom Help, z.s. a Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN).

Kontakt:

Ivana Plechatá, Ivana.plechata@hlaspacientu.cz
www.hlaspacientu.cz
www.facebook.com/hlapacientu

Klíčová slova
COVID-19