Desatero bezpečnosti onkologického pacienta v epidemickém období (aktualizace říjen 2020)

Desatero bezpečnosti onkologického pacienta v epidemickém období (aktualizace říjen 2020)

Za podpůrné spolupráce zdravotnicko-pacientské organizace Dialog-Jessenius o.p.s. vzniklo v 3/2020 ve vazbě na rozvíjející se pandemii COVID-19 a pro potřeby našich onkologických pacientů původní Desatero bezpečnosti onkologického pacienta pro aktuální období s cílem snížit riziko nákazy. Mnozí jsme si jistě v té době už uvědomovali možná úskalí a rizika podzimního a zimního období "viróz a chřipek", tu a tam nějakého ohniska COVID-19, nejspíše ale každý doufal, že situace nejistot a nebezpečí nákazy nebudou již ve srovnání s jarem 2020 tak dramatické. Bohužel, opak se stává pravdou.

Jakkoliv je naprostá většina průběhů infekce COVID-19 mírnější, v globální pohledu představuje i malé procento těžce nemocných výrazné zatížení kapacity zdravotnických zařízení, nehledě na snížení dostupnosti zdravotnického personálu. Onkologičtí pacienti jsou velmi zranitelnou skupinou, protože infekční onemocnění může mít u některých z nich těžší průběh při oslabené imunitě, mívá za následek i potřebu oddalování tolik důležité onkologické léčby vlastního nádorového onemocnění nebo může infekce zapříčinit i omezení dostupnosti personálu schopného bezpečně a účelně zajistit potřebnou onkologickou léčbu.

Proto je v oboru onkologie tak důležité vzájemné respektování pravidel bezpečnosti onkologického pacienta, které jen v mírné úpravě opět přinášíme a připomínáme.

Desatero bezpečnosti onkologického pacienta v epidemickém období - nejen COVIDovém. 

  1. Sledujte pravidelně a denně veřejné informační zdroje a webové stránky nemocnic, onkologických center a jednotlivých pracovišť, kde jsou dostupné informace o hlavních opatřeních a postupech při infekčních epidemiích, včetně postupu při projevech podezřelých z probíhající infekce (typicky horečky, kašel, dušnost, rýma, chrapot, ale i celková slabost, silná únava, ztráta čichu, nechutenství) nebo postupu při kontaktu s infikovanou osobou.
  2. Máte-li nařízenou karanténu, nebo projevy podezřelé z probíhající infekce (např. teploty, kašel, dušnost, rýma, chrapot, ale i celková slabost, silná únava, ztráta čichu, nechutenství) nevstupujte na onkologické pracoviště a mezi další onkologické pacienty a personál. Se svým onkologem se telefonicky kontaktujte, sdělte problémy a domluvte na možnosti případného posunu kontroly a léčby. Bývá doporučováno kontaktovat svého praktického lékaře, či jiné doporučené specializované zdravotnické pracoviště.
  3. V případě potřeby vypsání receptu na léky se domluvte telefonicky na zaslání receptu elektronickou cestou, je-li možné.
  4. Při kýchání, smrkání používejte jednorázové kapesníčky, které si dávejte před ústa a jednou použitý kapesníček již znovu nepoužívejte a pečlivě vyhoďte do odpadkového koše, není-li jiné speciálně určené místo.
  5. Omezte a ideálně vynechejte cestování prostředky hromadné dopravy, vynechejte také návštěvy míst s kumulací osob, nákupní centra, čekárny, atp.
  6. Omezte platby hotovostí a kontakt s mincemi a bankovkami, platby ideálně bezkontaktní kartou.
  7. Dodržujte hygienu a čistotu rukou, pravidelně si je umývejte pečlivě s mýdlem a máte-li, využívejte i desinfekční prostředky. Omezte pozdrav podáváním rukou, omezte doteky povrchů, zábradlí a madel ve veřejných prostorách, případně poté pečlivě ruce umyjte, desinfikujte, je-li možné. 
  8. Dodržujte dostatečný přísun tekutin, žvýkejte žvýkačky pro udržení produkce slin, dbejte na dostatek pestré stravy, vitamínů, živin a energie.
  9. Využijte krátké procházky na čerstvém vzduchu volného prostoru.
  10. Při pocitu únavy odpočívejte a spěte.

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. a Dialog-Jessenius, o.p.s., 26.10.2020

Klíčová slova
COVID-19