bendamustin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny alkylační cytostatika

Mechanismus účinku léku

  • Bendamustin alkyluje DNA, čímž jsou propojeny části řetězce i oba řetězce navzájem, DNA je tak nefunkční a při dělení buňky nemůže být syntetizována. Protinádorový účinek bendamustinu byl prokázán u různých lidských nádorových buněčných linií

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 30 – 60 minut, dva dny po sobě, každé 4 týdny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Při léčbě byly hlášeny ataxie (porucha pohyblivosti a koordinace pohybů), periferní neuropatie a somnolence (ospalost), při těchto příznacích by se měl pacient vyhnout potenciálně nebezpečným činnostem, jako např. řízení a obsluha strojů

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.