bendamustin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny alkylační cytostatika

Mechanismus účinku léku

  • Bendamustin alkyluje DNA, jsou propojeny části řetězce i oba řetězce navzájem, DNA je tak nefunkční a při dělení buňky nemůže být syntetizována. Protinádorový účinek bendamustinu byl prokázán u různých lidských nádorových buněčných linií

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 30 – 60 minut, dva dny po sobě, každé 4 týdny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Při léčbě byly hlášeny ataxie (porucha pohyblivosti a koordinace pohybů), periferní neuropatie a somnolence (ospalost), při těchto příznacích by se měl pacient vyhnout potenciálně nebezpečným činnostem, jako např. řízení a obsluha strojů

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.