everolimus (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

  • mTOR je klíčová molekula, která kontroluje dělení a přežití buněk, everolimus tuto aktivitu blokuje a blokuje též tvorbu angiogenních faktorů v nádoru.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy jednou denně dlouhodobě,
  • Užívá se vždy stejně s jídlem nebo bez jídla. Tablety nedrtit, nekousat.
  • Během léčby everolinem se nemá pít grapefruitová šťáva (může snížit odbourávání léku a zvýšit tak riziko nežádoucích účinků) a užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Everolimus může mít malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud se během léčby objeví únava, je nutno při řízení a obsluze strojů dbali zvýšené opatrnosti

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.