trifluridin (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cytostatika – antimetabolity, analoga pyrimidinu
Bývá označen zkratkou TAS-102

Mechanismus účinku léku

  • Trifluridin je v buňce metabolizován, metabolit je inkorporován do DNA, čímž narušuje její funkci a brání proliferaci buněk. Trifluridin je po podání rychle rozkládán též na neúčinné metabolity.
  • V léku je přidaný tipiracil, který inhibuje enzym odpovědný za rozklad trifluridinu a zvyšuje tak jeho aktivitu.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy dvakrát denně 1. až 5. den a 8. až 12. den každého 28denního cyklu.
  • Tablety se musí užít se sklenicí vody do 1 hodiny po ranním a večerním jídle

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek má malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Během léčby může být pozorována únava závratě nebo malátnost

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen. 
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).