irinotekan (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika, analoga kamptotecinu

Mechanismus účinku léku

  • Irinotekan a jeho metabolit SN-348 inhibují enzym topoizomerázu I. Tento enzym je důležitý při replikaci ("kopírování") DNA, podílí se na "rozpletení" dvojitého vlákna DNA. Při inhibici topoizomerázy je tento proces porušen, dochází ke zlomům a řetězec DNA se rozpadá. Irinotekan je semisyntetický derivát camptotecinu alkaloidu stromu Camptotheca acuminata.
  • Zvláštní formou přípravku je pegylovaný lipozomální irinotekan. Lipozomy jsou uměle připravené kulovité částice. Uzavření irinotekanu do lipozomu vede k pomalému uvolňování a tedy delší době působení. Při pegylaci je na povrch lipozomu navázána další látka která brání rychlému rozkladu lipozomu bílými krvinkami

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 30 – 90 minut každé 2 nebo každé 3 týdny.
  • Během léčby irinotekanem se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)
  • Premedikace: Při užívání lipozomální formy je 30 minut před infúzí doporučeno podání dexametazonu a antiemetika

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • V průběhu 24 hodin po podání přípravku se mohou objevit závratě nebo poruchy zraku při výskytu těchto příznaků se nemá neřídit či neobsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.