irinotekan (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika, analoga camptotecinu

Mechanismus účinku léku

  • Irinotekan a jeho metabolit SN-348 inhibují enzym topoizomerázu I. Tento enzym je důležitý při replikaci ("kopírování") DNA, podílí se na "rozpletení" dvojitého vlákna DNA. Při inhibici topoizomerázy je tento proces porušen, dochází ke zlomům a řetězec DNA se rozpadá. Irinotekan je semisyntetický derivát camptotecinu alkaloidu stromu Camptotheca acuminata.
  • Zvláštní formou přípravku je pegylovaný lipozomální irinotekan. Lipozomy jsou uměle připravené kulovité částice. Uzavření irinotekanu do lipozomu vede k pomalému uvolňování a tedy delší době působení. Při pegylaci je na povrch lipozomu navázána další látka která brání rychlému rozkladu lipozomu bílými krvinkami. Používá se zkratka nal-IRI (nanolipozomální irinotekan)

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 30 – 90 minut každé 2 nebo každé 3 týdny.
  • Během léčby irinotekanem se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)
  • Premedikace: Při užívání lipozomální formy je 30 minut před infúzí doporučeno podání dexametazonu a antiemetika

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • V průběhu 24 hodin po podání přípravku se mohou objevit závratě nebo poruchy zraku při výskytu těchto příznaků se nemá neřídit či neobsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.