screening

PhDr. Ivona Šporcrová

Přednáška PhDr. Šporcrové zazněla na 1. Psychoonkologickém sympóziu v září 2010 v Brně a věnuje se úloze psychologa při práci s pacientkami na mamární komisi, prožívání diagnózy pacientkami a průběhu psychologické intervence.

Doc.MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.

Návrh preventivní mammologické péče dle empirického rizika karcinomu prsu podle rodinné anamnézy