Návrh preventivní mammologické péče

Návrh preventivní mammologické péče dle empirického rizika karcinomu prsu podle rodinné anamnézy

Ženy s rizikem vzniku karcinomu prsu dle Clausových tabulek do 10% (nízké riziko):

Sledování shodné s běžným populačním skríningem, tj.

 • samovyšetřování prsů měsíčně
 • mamografie 1x za 2 roky od 45 let (doporučení je v mnoha zemích od 40 let ročně), u pozitivní RA je vhodné začít se sledováním o deset let dříve, než byl nejčasnější výskyt nádoru v rodině
 • gynekologické vyšetření 1x ročně včetně TVUZ
 • test na okultní krvácení do stolice 1x ročně od 50 let (nebo dříve, dle výskytu nádorů kolorekta v RA pokud positivní, vhodná i koloskopie ve 2-5 l. intervalech)
 • další vyšetření s přihlédnutím k event. dalším onkologickým onemocněním v rodině

Ženy s rizikem vzniku karcinomu prsu dle Clausových tabulek 10-20% (střední riziko):

 • samovyšetřování prsů měsíčně
 • klinické vyšetření 1-2x ročně od 25 let nebo začít 10 let dříve než byl nejčasnější výskyt nádoru v rodině
 • ultrazvukové vyšetření prsů nebo mamografie 1x ročně (metodu určí radiodiagnostik podle charakteru prsní žlázy) se začátkem o 10 let dříve než byl nejčasnější výskyt karcinomu prsu v rodině, ne však později než ve 40 letech
 • gynekologické vyšetření 1x ročně včetně TVUZ (event. po půl roce pokud ovariální karcinom v RA)
 • test na okultní krvácení do stolice 1x ročně od 50 let ( nebo dříve, dle výskytu nádorů kolorekta v RA, pokud positivní RA, vhodná i koloskopie ve 2-5 l. intervalech)
 • další vyšetření s přihlédnutím k event. dalším onkologickým onemocněním v rodině, vhodný ultrazvuk břišních orgánů každoročně od 30 let

Ženy s rizikem vzniku karcinomu prsu dle Clausových tabulek 20-30% (vysoké riziko):

 • samovyšetřování prsů měsíčně
 • klinické vyšetření 2x ročně od 25 let nebo začít o 10 let dříve než byl nejčasnější výskyt nádoru v rodině
 • vyšetření prsů pomocí zobrazovacích metod 2x ročně od 25 let nebo o 10 let dříve než byl nejčasnější výskyt nádoru v rodině, střídat NMR a UZ, od 30 let MMG ročně společně s NMR
 • (ve 30 letech provést iniciální mamografické vyšetření, podle typu žlázy určí radiodiagnostik vhodnou zobrazovací metodu ke sledování pacientky)
 • gynekologické kontroly každého půl roku včetně TVUZ
 • test na okultní krvácení do stolice 1x ročně od 50 let (nebo dříve, dle výskytu nádorů kolorekta v RA pokud positivní, vhodná i koloskopie ve 2-5 l. intervalech)
 • další vyšetření s přihlédnutím k event. dalším onkologickým onemocněním v rodině, vhodný ultrazvuk břišních orgánů každoročně od 30 let