Archiv: 15. 8. 1995, ročník: 8, číslo: 4

flag
Počet nalezených položek: 10 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 1995; 8(4): 99-106.
Klíčová slova: Magnetická rezonance - onkologie - tumory
Autoři: Mechl Marek, Prokeš B., Nebeský Tomáš, Slávik Marek
Klin Onkol 1995; 8(4): 107-113.
Klíčová slova: lymfom, kostní dřeň, diskordantní morfologie, prognostický význam.
Autoři: Fakan František, Skálová Alena, Švojgrová Mája, Škopek P.

Informace

Klin Onkol 1995; 8(4): 113.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.H. V.H.

Původní práce

Klin Onkol 1995; 8(4): 114-117.
Klíčová slova: nádory pankreatu, chirurgická léčba, resekce pankreatu
Autoři: Růžička M., Kala Zdeněk, Hanke Ivo, Konečná D., Válek Vlastimil
Klin Onkol 1995; 8(4): 118-119.
Klíčová slova: tumory testis, autoimunita, antifosfolipidové protilátky (APA), antispermatické protilátky (AS), nádorové markety, ELISA.
Autoři: Fialová L., Mikulíková L., Abrahámová Jitka, Malbohan Ivan (Matouš)
Klin Onkol 1995; 8(4): 120-123.
Klíčová slova: karcinom prsu, konzervativní léčba, indikace
Autoři: Chrenko Vojtěch, Fait Vuk, Rejthar Aleš, Dvořák Karel, Čoupek Petr, Macková Dagmar
Klin Onkol 1995; 8(4): 124-126.
Klíčová slova: Transplantace, progenitorové buňky (PBCP), CD34, CDl 17, leukoferéza, děti, chemoterapie.
Autoři: Kavan Petr, Boček Pavel, Eckschlager Tomáš, Koutecký Josef, Staňková J., Šmelhaus Vratislav, Kobylka P., Hrubá A., Vítek Antonín, Skala J.P.

Zprávy

Klin Onkol 1995; 8(4): 126-127.
Autoři: Fait Vuk
Klin Onkol 1995; 8(4): 127.
Autoři: Bednařík Otakar
Klin Onkol 1995; 8(4): 127.
Autoři: Macková Dagmar