Harmonogram voleb

UZAVŘENÍ SEZNAMU ČLENŮ 31. prosince 2022

Seznam členů OS k 31. 12. 2022 bude představovat seznam řádných členů, kteří budou oprávněni volit a být voleni (členové volební komise nemohou do uvedených orgánů kandidovat). Seznam bude předán evidenci členů ČLS JEP jako součást podkladů k volbám.

PLATNÁ VOLEBNÍ E-MAILOVÁ ADRESA do 31. prosince 2022

Elektronická volba proběhne 18.4. – 25.4. 2023 prostřednictvím e-mailové adresy zapsané v členském profilu evidence členů ČLS JEP. Pokud jste již v minulosti prostřednictvím této adresy volili a bez potíží s ČLS JEP komunikujete, nejsou nutná žádná další opatření.
Pokud neznáte nastavenou emailovou adresu nebo si přejete emailovou adresu změnit, prosím kontaktujte centrální evidenci ČLS JEP - cle@cls.cz.
K hlasování budete v termínu voleb vyzváni z adresy noreply@greception.com, zajistěte prosím u případného správce svého e-mailového účtu, aby tato adresa nebyla blokována. Další možností ověření mailové adresy je kontrola údajů na stránkách Linkos. 

NOMINACE KANDIDÁTŮ 9.1.2023 – 27.1.2023

Každý řádný člen ČOS ČLS JEP může navrhnout kandidáty (řádné členy ČOS ČLS JEP) zvlášť do výboru (max. počet 13) a do revizní komise (max. počet 3) zasláním návrhu na emailovou adresu volby@linkos.cz v době 9.1.2023 – 27.1.2023. Pokud bude počet kandidátů vyšší, bude tento návrh považován za neplatný.

POTVRZENÍ KANDIDATUR 28.1. – 15.2.2023

Navržený kandidát vyplní medailonek kandidáta do výboru ČOS ČLS JEP nebo revizní komise ČOS ČLS JEP, dle preference kandidáta je možné kandidovat do obou orgánů (do výboru i revizní komise). Fotografii odešle na adresu petra.novakova@linkos.cz. Vyplněním medailónku a zasláním fotografie souhlasí kandidát s umístěním svého medailonku na stránky www. linkos.cz. 

Navržení kandidáti, kteří nevyplní medailonek do výboru a/nebo revizní komise, budou kontaktováni předsedkyní volební komise e-mailem.

Na základě odsouhlasených kandidatur sestaví volební komise kandidátní listinu zvlášť do výboru a zvlášť do revizní komise. Obě kandidátní listiny (s uvedením jména kandidátů, případně i medailonků kandidátů, kteří písemně mailem souhlasili s jeho zveřejněním na www. linkos) budou zveřejněny nejpozději 24.2.2023.

VOLEBNÍ KAMPAŇ 28.1. – 16.4.2023

Volební kampaň je možné vést v době od 28.1. do 16.4.2023.

VLASTNÍ VOLBY 18.4. – 25.4. 2023

Voliči budou vyzváni k provedení volby 13 kandidátů do výboru a 3 kandidátů do revizní komise. Volba do výboru a revizní komise proběhne každá zvlášť.
Každému voliči bude na jeho e-mailovou adresu (tak, jak si ji sám zkontroloval) zaslána ze systému gReception pozvánka s detailními informacemi k účasti ve volbách.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKU VOLEB se předpokládá do 5.5.2023

Členská evidence ČLS JEP poskytne volební komisi protokol o výsledku elektronické volby. Pokud dojde k rovnosti hlasů na hranici volitelnosti, rozhodne o zvoleném volební komise losem.
Výsledek voleb vyhlásí volební komise co nejdříve, a to zveřejněním výsledků voleb zde. Předpokládá se, že výsledky voleb volební komise vyhlásí do 5.5.2023.

LHŮTA PRO PODÁNÍ STÍŽNOSTI předpokládá se do 5.6.2023

Každý řádný člen OS může zaslat volební komisi písemně ve lhůtě jednoho měsíce od vyhlášení výsledků voleb případnou stížnost na průběh voleb, na emailovou adresu volby@linkos.cz

ZASEDÁNÍ VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE 20.6.2023

Dne 20.6.2023 proběhne první zasedání nově zvoleného výboru a samostatně zasedání nově zvolené revizní komise OS. Na zasedáních těchto orgánů budou voleni funkcionáři- předseda, místopředseda, případně funkcionáři.

ZPRACOVÁNÍ ZÁPISU O KONÁNÍ VOLEB do 30.6.2023

Volební komise vypracuje do 30.6.2023 zápis o konání voleb, který bude archivovat společně s protokolem elektronické volby sekretariát ČLS JEP.