Kandidátní listiny

Volební komise oslovila všechny nominované kandidáty a na základě souhlasu nominovaných sestavila kandidátní listiny do výboru a do revizní komise. Obě kandidátní listiny zveřejňujeme v souladu s harmonogramem voleb dne 23. 2. 2023. O Vaše hlasy se budou ve volbách ucházet tito kandidáti: 

Kandidátní listina do výboru ČOS

Prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.
Doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.
Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
Doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Prof. MUDr. Beatrice Mohelníková-Duchoňová, Ph.D.
MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
MUDr. Igor Richter, Ph.D.
Prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Prof. MUDr. Pavel Šlampa,CSc.
Prim. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
MUDr. Michal Vočka, Ph.D.
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Prim. MUDr. Martina Zimovjanová , Ph.D.  
Kandidátní listina revizní komise

Doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.
Doc. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.
MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.
MUDr. Radmila Lemstrová
MUDr. Igor Richter, Ph.D.
Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Prof. MUDr. Pavel Šlampa,CSc.
Prim. MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.  

Někteří z kandidátů se rozhodli zveřejnit své medailonky. Do konce volební kampaně dne 16. 4. 2023 jste je mohli nalézt na stránce Profily kandidátů. 

Klíčová slova
volby 2023