Volební komise

Výbor společnosti ČOS ČLS JEP zvolil na svém jednání dne 22.11.2022 za členy volební komise: 

  • MUDr. Alexandra Aschermannová - předseda
  • MUDr. Stanislav John, Ph.D.
  • MUDr. Zdeněk Linke

Člen volební komise nemůže kandidovat do volených funkcí.