Výsledky voleb

Zveřejňujeme výsledky voleb do výboru a revizní komise České onkologické společnosti ČLS JEP.

Seznam zvolených kandidátů  

Zvolení kandidáti do výboru ČOS (Počet volených kandidátů: 13)

1. Prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
2. Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
3. Doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
4. - 6. Prof. MUDr. Jindřich Fínek,Ph.D.
4. - 6. Prof. MUDr. BohuslavMelichar, Ph.D.
4. - 6. Prof. MUDr. Marek Svoboda,Ph.D.
7. MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
8. Prof. MUDr. Luboš Petruželka,CSc.
9. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
10. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
11. Doc. MUDr. Renata Soumarová,Ph.D.
12. Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
13. MUDr. Igor Richter, Ph.D.

Zvolení kandidáti do revizní komise (Počet volených kandidátů: 3) 

1. Doc. MUDr. Iveta Kolářová,Ph.D.
2. - 3. MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.
2. - 3. Prof. MUDr. Pavel Šlampa,CSc. Ph.D.

Každý řádný člen OS může zaslat volební komisi písemně ve lhůtě jednoho měsíce od vyhlášení výsledků voleb případnou stížnost na průběh voleb, na emailovou adresu volby@linkos.cz. Lhůta pro podání stížností končí 28. května 2023 o půlnoci.