Instrukce k volbám

Instrukce k samotné volbě pro členy, kteří mají v centrální evidenci členů uvedenou e-mailovou adresu, a budou volit ELEKTRONICKY, budou zveřejněny před volbami

Voliči budou vyzváni k provedení volby 13 kandidátů do výboru a 3 kandidátů do revizní komise. Volba do výboru a revizní komise proběhne každá zvlášť.

Každému voliči bude na jeho e-mailovou adresu (tak, jak si ji sám zkontroloval) zaslána ze systému gReception pozvánka s detailními informacemi k účasti ve volbách.