Příprava na volby

Kontrola e-mailové adresy

Výbor ČOS vyzývá v každém zápise od června 2022 všechny členy ke kontrole e-mailové adresy, která bude k dispozici pro ČLS JEP při volbách. 

Jak zkontrolovat a změnit e-mailovou adresu: 

  • Kontaktujte členskou evidenci ČLS JEP: e-mail: cle@cls.cz, 224 266 223, 773 307 009 a zkontrolujte svou adresu. Členská evidence ČLS bude rozesílat odkazy k volbám, proto je nejlépe kontrolovat adresu zde.   
  • Evidence členů ČOS je vedena ve spolupráci s ČLS také na Linkos. Můžete tedy zkontrolovat a opravit svou adresu také z Linkos.
  1. Zkontrolujte si svou e-mailovou adresu v adresáři členů na Linkos. Pokud je v pořádku, nemusíte nic dělat.
  2. Pokud chcete adresu změnit, použijte formulář na aktualizaci údajů na Linkos. Do pole "Další informace ke změně" napište "kontrola e-mailu před volbami". Změněné údaje budou opraveny na Linkos a současně automaticky předány do ČLS, která vede členskou evidenci.