Seznamy nominovaných

Od 9. do 27. ledna 2023 probíhaly nominace do výboru a revizní komise ČOS. Zveřejňujeme seznam nominovaných. Nominované členy České onkologické společnosti žádáme, aby do 17. 2. 2023 vyjádřili svůj souhlas nebo nesouhlas s nominací zasláním e-mailu na volby@linkos.cz, v kopii alex.ascher@seznam.cz (předsedkyně volební komise). V e-mailu uveďte, zda preferujete práci ve výboru nebo revizní komisi ČOS ČLS JEP. 

Na základě odsouhlasených kandidatur sestaví volební komise kandidátní listinu zvlášť do výboru a zvlášť do revizní komise. Obě kandidátní listiny budou zveřejněny nejpozději 24. 2. 2023.

Nominovaní kandidáti také mohli do konce volební kampaně do 16. 4. posílat své medailónky pomocí formuláře na stránce Profily kandidátů. 

Seznam nominovaných   

Seznam členů, kteří byli navrženi do výboru

 1. Prim. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
 2. Doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
 3. MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
 4. Doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.
 5. Prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
 6. MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
 7. Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
 8. Prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
 9. Prof. MUDr. Beatrice Mohelníková-Duchoňová, Ph.D.
 10. Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
 11. Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
 12. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
 13. Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
 14. Doc. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.
 15. MUDr. Kateřina Jirsová
 16. Prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
 17. PhDr. Petra Nováková
 18. Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
 19. Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
 20. MUDr. Michal Vočka, Ph.D.
 21. Doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
 22. MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
 23. Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
 24. Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
 25. MUDr. Igor Richter, Ph.D.
 26. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
 27. Doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.
 28. Prof. MUDr. Pavel Šlampa,CSc.
 29. Doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.
 30. prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
 31. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
 32. prim. MUDr.Martina  Zimovjanová , Ph.D.

Seznam členů, kteří byli navrženi do revizní komise 

 1. MUDr. Radmila Lemstrová
 2. Doc. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.
 3. MUDr. Igor Richter, Ph.D.
 4. Prof. MUDr. Pavel Šlampa,CSc.
 5. Doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.
 6. Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
 7. MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.
 8. doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.