Aktualizujte si své údaje

Pomozte nám, prosím, s aktualizací adresáře členů na Linkos. Najdete-li u svého jména zastaralé nebo chybějící údaje, pokud jste změnili pracoviště nebo jméno, ale především, používáte-li nový e-mail, vyplňte, prosím, níže uvedený formulář. Jakékoliv změny údajů je však nutné také hlásit do centrální evidence členů České lékařské společnosti JEP! K tomu je na stránkách ČLS ke stažení formulář s názvem "Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.".  Děkujeme! 

Aktualizace údajů v členské evidenci ČOS