Aktualizujte si své údaje

Pomozte nám, prosím, s aktualizací adresáře členů na Linkos. Najdete-li u svého jména zastaralé nebo chybějící údaje, pokud jste změnili pracoviště nebo jméno, ale především, používáte-li nový e-mail, vyplňte, prosím, níže uvedený formulář. Jakékoliv změny údajů je však nutné také hlásit do centrální evidence členů České lékařské společnosti JEP! K tomu je na stránkách ČLS ke stažení formulář s názvem "Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.".  Děkujeme! 

Velice důležitá je aktualizace e-mailů v centrální členské evidenci ČLS JEP s ohledem na nadcházející volby 2019! 

V souvislosti s nadcházejícími volbami do výboru České onkologické společnosti (jaro 2019) vyzýváme členy ČOS, aby si zkontrolovali na Linkos své e-mailové adresy. Kontrolu mohou provést po kliknutí na svoje jméno v adresáři členů ČOS (e-mail se zobrazí hned pod jménem). Pokud Váš e-mail chybí a nebo je neaktuální, prosíme o vyplnění formuláře pro aktualizaci údajů níže. Aktualizované údaje budou opraveny na Linkos a předány do ČLS, která vede členskou evidenci. Pro potvrzení změny v centrální evidenci je však také nutné vyplnit výše uvedený změnový formulář a poslat do Centrální evidence členů. Dále je nutné, aby členové ČOS, kteří mají vůči ČLS JEP nedoplatek, dlužnou částku uhradili. Máte-li pochybnosti o nedoplatku, kontaktujte Centrální evidenci členů ČLS (e-mail: cle@cls.cz).  

Aktualizace údajů v členské evidenci ČOS