Aktualizace v evidenci členů ČLS

Evidenci členů České onkologické společnosti vede centrálně sekretariát České lékařské společnosti JEP. Na stránkách ČLS najdete rady, co dělat při změnách údajů do evidence členů (změna jména, adresy, kontaktů apod.).

V souvislosti s nadcházejícími volbami do výboru České onkologické společnosti (jaro 2023) vyzýváme členy ČOS, aby si zkontrolovali na Linkos své e-mailové adresy. Kontrolu mohou provést po kliknutí na svoje jméno v adresáři členů ČOS (e-mail se zobrazí hned pod jménem). Pokud Váš e-mail chybí a nebo je neaktuální, prosíme o vyplnění formuláře pro aktualizaci údajů. Aktualizované údaje budou opraveny na Linkos a předány do ČLS, která vede členskou evidenci. Dále je nutné, aby členové ČOS, kteří mají vůči ČLS JEP nedoplatek, dlužnou částku uhradili. Máte-li pochybnosti o nedoplatku, kontaktujte Centrální evidenci členů ČLS (e-mail: cle@cls.cz).