Aktualizace v evidenci členů ČLS

Evidenci členů České onkologické společnosti vede centrálně sekretariát České lékařské společnosti JEP. Na stránkách ČLS najdete rady, co dělat při změnách údajů do evidence členů (změna jména, adresy, kontaktů apod.).