Adresář ČOS

Filtry podle parametrů
Počet nalezených členů: 943 zrušit všechny filtry
Radioterapeutické oddělení Nemocnice Pelhřimov
Fakultní Thomayerova nemocnice, Onkologické oddělení a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
PET Centrum Brno ÚJV, Řež
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU
Chirurgické oddělení Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Radioterapie, a.s.
Klinika komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu Brno
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu
FN Brno, Tkáňová banka
Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o.
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Interní odd. onkologická amb. SN Opava
Masarykova univerzita a FN, Gynekologicko-porodnická klinika
Dermatovenrologická klinika FN Vinohrady
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie
Ústav radiační onkologie Nemocnice na Bulovce
FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika
Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši