Adresář ČOS

Tento adresář není oficiální členskou evidencí, jen seznamem členů s uvedenými pracovišti a odbornými sekcemi ČOS, ve kterých člen pracuje. Oficiální evidenci členů ČOS vede pouze Centrální evidence členů České lékařské společnosti JEP. Jakékoliv změny údajů je nutné hlásit do této centrální evidence. K tomu je na stránkách ČLS ke stažení formulář s názvem "Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.". 

Najdete-li u svého jména v adresáři na Linkos zastaralé nebo chybějící údaje, pokud jste změnili pracoviště nebo jméno, ale především, používáte-li nový e-mail, vyplňte, prosím, změnový formulář na Linkos. Děkujeme! 

Filtry podle parametrů
Počet nalezených členů: 951 zrušit všechny filtry
Radioterapeutické oddělení Nemocnice Pelhřimov
Fakultní Thomayerova nemocnice, Onkologické oddělení a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
PET Centrum Brno ÚJV, Řež
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU
Chirurgické oddělení Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Radioterapie, a.s.
Klinika komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu Brno
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu
Masarykův onkologický ústav, Brno
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie
Masarykův onkologický ústav Brno, Úsek léčebné výživy
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS
Masarykova univerzita a FN, Gynekologicko-porodnická klinika
Dermatovenrologická klinika FN Vinohrady
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie
FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
MOÚ Brno
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie