Přestěhovali jste se?

V adresáři na Linkos jsou uvedeny pouze pracovní adresy a e-maily členů ČOS. V evidenci České lékařské společnosti jsou uvedeny také soukromé adresy, na které je zasílána korespondence a časopisy. Pokud jste se přestěhovali, podívejte se, jak je třeba postupovat.

Centrální evidence členů ČLS JEP i jejích jednotlivých organizačních složek (tj. odborných společností a spolků lékařů) se vede centrálně v sekretariátě ČLS JEP.

Změnu korespondenční adresy můžete nahlásit sekretářce ČOS, paní Caskové, nebo přímo do centrální evidence formulářem Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP.