Základy radiační onkologie

Základy radiační onkologie

Učební texty určené pro studenty bakalářského směru radiologický asistent. V obecné části jsou uvedeny základy radiofyziky, radiobiologie a techniky radioterapie.

Základy radiační onkologie jsou učební texty určené pro studenty bakalářského směru radiologický asistent. V obecné části jsou uvedeny základy radiofyziky, radiobiologie a techniky radioterapie. Speciální část je věnována využití ionizujícího záření v klinické praxi. Text je doplněn obrazovou přílohou.

Podobné knihy

Radiační onkologie v praxi

Radiační onkologie v praxi
Novinky v radiační onkologii, její vývoj na základě přístrojových možností a výsledků odborných studií v mnohém překonaly postupy uvedené v třetím vydání z r. 2011, proto se kolektiv Kliniky radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu rozhodl vydat své aktuální standardní postupy v tištěné formě.