Anti-angiogenní a biodiferenciační terapie „COMBAT“ pilotní studie u dětí s refrakterními či recidivujícími nádory CNS.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XXIX. Neuroonkologie dětského věku

Číslo abstraktu: 256

Autoři: MUDr. Zdeněk Pavelka; MUDr. Jiří Ventruba, CSc.; Doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.; doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.; Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.; RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Úvod
Výsledky léčby dětí s refrakterními či recidivujícími nádory CNS zůstávají navzdory kombinované konvenční terapii neuspokojivé [1]. Tyto děti jsou kandidáty nových postupů, například léčebné strategie založené na multimodálním efektu jak proti vlastním nádorovým buňkám, ale i buňkám stromatu. Jednou variantou je kombinace inhibitorů topoizomerázy II (induktory zástavy buněčného cyklu/apoptózy) s biodiferenciačními a antiangiogenními agens [2]. Blokáda angiogenní kaskády může vést k supresi nádorového růstu….

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008