Dlouhodobé přežití po autologní transplantaci hematopoetických buněk u pacientů s mnohočetným myelomem: zkušenost jednoho centra

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Mnohočetný myelom

Číslo abstraktu: 1162

Autoři: Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D.; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.; Bc. Kamila Krésová; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008