EFFICACY OF THALIDOMIDE-BASED AND BORTEZOMIB-BASED REGIMENS IN THE FIRST RELAPSE OF 146 MULTIPLE MYELOMA PATIENTS: A SINGLE CENTRE EXPERIENCE

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 1439

Autoři: Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D.; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 1439

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2010