EXANTHEMA AND HERPES ZOSTER INFECTION DURING VELCADE USE INCIDENCE, TREATMENT AND PROFYLAXIS.

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: 34. Myeloma and other monoclonal gammopathies - clinical / experimental

Číslo abstraktu: 1227

Autoři: prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D.; MUDr. Lenka Zahradová; prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2006