Indukce buněčné smrti a změn adhezívních vlastností u neadherentně kultivovaných epiteliálních buněčných linií.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 237 (p222)

Autoři: L. Kočí; Mgr. Martina Hýžďalová; prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.; prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.

Zachování rovnováhy mezi procesy proliferace, diferenciace a apoptózy buněk je typické pro zdravé epiteliální buňky tlustého střeva, tato rovnováha může být narušena během karcinogeneze. Epiteliální buňky tlustého střeva jsou uvolňovány do lumen na vrcholu krypty a umírají „detachment-induces apoptosis“ (anoikis). Cytokinetické i adhezívní vlastnosti buněk tlustého střeva mohou být ovlivněny složkami potravy (např. mastné kyseliny) nebo běžně přítomnými endogenními regulátory (např. cytokiny TNF rodiny). Tyto látky mohou na jedné straně přispívat ke vzniku infekčních, zánětlivých nebo nádorových onemocnění střeva, na straně druhé mohou napomáhat při regeneraci postižené tkáně a při léčbě zmíněných chorob. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007