Remise navozená terapií „COMBAT“ u dítěte s recidivou vysoce rizikového meduloblastomu (kazuistika).

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XXIX. Neuroonkologie dětského věku

Číslo abstraktu: 257

Autoři: MUDr. Zdeněk Pavelka; MUDr. Jiří Ventruba, CSc.; doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.; Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

Souhrn

Prognóza rizikových nádorů CNS dětí zůstává nadále nepříznivá. V kategorii meduloblastomu vysokého rizika (metastatická choroba, méně než subtotální resekce s residuem nad 1,5 cm2) dosahují kombinované léčebné protokoly EFS v 5-ti letech maximálně kolem 60% [1]….

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008