Rozdílná citlivost normálních a nádorových buněk tlustého střeva k fotodynamické terapii s hypericinem.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: I. Experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 001

Autoři: Mgr. Martina Hýžďalová; RNDr. Jaromír Mikeš, Ph.D.; prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.; prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.; prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.

Fotodynamická terapie (PDT) představuje prozatím alternativní, ale rychle se vyvíjející prostředek pro terapii různých typů nádorů. Výhodou je absence dlouhotrvajících vedlejších účinků a možnost opakování procedury bez kumulativní toxicity. Principem je aplikace fotosenzitivní látky a následné ozáření nádoru světlem o vhodné vlnové délce, podmínkou je tedy dostupnost nádoru pro zdroj světla…

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008