SIMPLE, BUT SIGNIFICANT FACTORS FOR SURVIVAL AFTER AUTOLOGOUS TRANSPLANTATION IN 181 MULTIPLE MYELOMA PATIENTS: A SINGLE CENTRE EXPERIENCE

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: 34. Myeloma and other monoclonal gammopathies - clinical / experimental

Číslo abstraktu: 0225

Autoři: Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.; MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Datum přednesení příspěvku: 16. 6. 2006