Úloha transkripčního faktoru NF-ĸB v mechanismu interakce TNF-α a butyrátu u epiteliálních buněk tlustého střeva.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 238 (p223)

Autoři: Mgr. Martina Hýžďalová; prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.; prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.

Epiteliální buňky tlustého střeva jsou ovlivňovány řadou látek různého původu – například trávícími enzymy a žlučovými kyselinami, dále některými látkami přecházejícími z krve (hormony apod.), nebo růstovými faktory produkovanými buňkami imunitního systému. Velké množství rozličných látek se do střeva dostává z potravy. Z hlediska ovlivnění střevních epiteliálních buněk je významné zastoupení tuků a také množství nestravitelné vlákniny v přijímané potravě. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007