Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí na KDO FN Brno.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XI. Dětská onkologie

Číslo abstraktu: 098

Autoři: MUDr. Zdeněk Pavelka; MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.; RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; MUDr. Jiří Ventruba, CSc.; Doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.; MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.; J. Jakubec; M. Houdek; doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.; Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.; doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.; T. Turbová; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

Úvod
Prognóza dětí s gliomy nízkého stupně malignity (LGG) je obecně dobrá (80-90% pacientů dlouhodobě přežívá). Léčba je volena diferencovaně v závislosti na lokalizaci, závažnosti symptomů, věku a dynamice růstu tumoru. Chirurgické odstranění je metodou volby. Adjuvantní onkologická léčba je indikována u dětí s nekompletně resekovaným nebo inoperabilním tumorem a progresí symptomů, či při inoperabilním relapsu. Pro riziko pozdních následků je lokální radioterapie rezervována pro děti nad 10 (dříve 5) let věku. U menších dětí s indikací k adjuvantní léčbě bývá podávána chemoterapie, s cílem oddálení případné radioterapie do vyššího věku pacienta. Konzervativní přístup je na místě zejména u dětí s LGG a neurofibromatózou typu 1, metodou první volby je chemoterapie. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007