Význam změn buněčných lipidů v diferenciační a apoptické odpovědi buněčných linií odvozených z normální a nádorové tkáně kolonu.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: I. Experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 010

Autoři: prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.; Mgr. Zuzana Koubková; RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D.; Mgr. Martina Hýžďalová; PhMr. Jaromíra Netíková; prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.

Rovnováha mezi přírůstkem a úbytkem buněk je základní podmínkou zdravého epitelu tlustého střeva (kolonu). Kromě proliferace je počet buněk řízen apoptózou, jejíž deregulace spolu s poruchami diferenciace podstatně příspívá k rozvoji nádorového onemocnění [1]. Tyto procesy jsou regulovány jak genetickým programem tak endogenními faktory a mohou být významně modulovány rovněž exogenními látkami přicházejícími do těla s potravou. K těmto faktorům patří i tuky a vláknina, jež jsou zdrojem vysoce nenasycených mastných kyselin (VNMK) a MK s krátkým řetězcem jako je butyrát. Dnes je již zřejmé, že kromě nutriční hodnoty jsou lipidy důležité pro správné fungování řady fyziologických funkcí v organismu a hrají klíčovou úlohu v membránové biologii [2]. VNMK typu co-6 a co-3 i jejich metabolity (např. eikosanoidy) působí spolu s cytokiny a hormony jako mediátory a modulátory mezi vnitrobuněčné signální sítě a proto je zřejmá jejich významná úloha i při vzniku patologických stavů jako jsou zánět a nádorová onemocnění [3]…

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008