Xeloda v léčbě metastatického karcinomu prsu

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Doporučené diagnostické algoritmy v případě podezření na lokální recidivu či diseminaci karcinomu prsu, léčba recidivujícího a disseminovaného ca prsu, biologická terapie, indikace

Číslo abstraktu: 019

Autoři: doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.; prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Xeloda (capecitapin) je důležitým cytostatikem v terapii kolorektálního karcinomu. Své uplatnění nalezla též u karcinomu prsu a to jak v kombinační léčbě, tak i v monoterapii u lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu. Účinným lékem je až její metabolit. Léčebný efekt je značně závislý na enzymu thymidin fosforyláze, která je zodpovědná za konečný přechod na 5-FU. Vyšší aktivita v nádorové tkáni je důvodem selektivní účinnosti. Vedlejší nežádoucí reakce hematologického charakteru jsou většinou nevýrazné, v orgánové toxicitě se nejčastěji objevuje hand-foot syndrom a průjmové stavy.

Autoři presentují výsledky malého souboru z let 2004-2006. Tvořilo jej 10 pacientek s karcinomem prsu (iniciálně II.-III. klinického stadia) léčených na onkologické klinice VFN 5,5-22 let. Byly to všechny postmenopausální ženy průměrného věku 67 let (57-78) a hormonální dependencí. Léčba spočívala v operativním zákroku (ablace mammy a exenterace axilly), radiaci, hormonální léčbě, chemoterapii. Do souboru byly zařazeny ve chvíli, kdy byl konstatován metastatický rozsev (4x do jater, 3x do kostí, 4x do měkkých tkání, 2x do plic) a byla indikována monoterapie Xelodou. Byly použity 2 schémata standardního dávkování (1250mg/m2 - 2x denně). Jednak 14 dní s týdenní pauzou, jednak týdenní podávání s týdenní pauzou. Přibližně u 2/3 byla dávka posléze redukována. Podávání probíhalo dlouhodobě kolem ¾ roku. Nejdéle 19 měsíců.U jedné pacientky se léčba musela ukončit po 3 měsících pro výrazný hand-foot syndrom. Jinak se docílilo uspokojivých léčebných odpovědí (2x CR, 4x PR, 3x SD). Hematologickou toxicitu (grade I-II) se pozorovala u 5 pacientek.

Nehematologickou toxicitu byla většinou ruka-noha syndrom u 6 pacientek. V následujícím presentace uvádí 2 kasuistické případy s demonstrací efektu (v sonografickém obraze vývoje metastasy v játrech a dále v poklesu nádorových markerů Ca 15.3). Závěr I potvrzuje obecně známá tvrzení o efektivitě Xelody. V závěrech II se autoři snaží zachytit přednosti terapie Xelodou, tak jak vyplývá nejen z tohoto pozorování.

  1. Účinnost monoterapie Xelodou lze pozorovat zejména u pacientek s dlouhodobým průběhem nemoci a prokázanou hormonální dependencí.
  2. Efekt je možné vidět i u výrazně předléčených (ve 4.-6. linii).
  3. Dávkování lze dobře sledovat a upravovat.
  4. Je relativně komfortní léčbou především u starších pacientek

Datum přednesení příspěvku: 18. 1. 2008