Prevence a podpora ukončení kouření - Průzkum Sekce podpůrné léčby a péče

Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP zve onkology a další specialisty, aby se zapojili do pravidelného dotazníkového šetření zkušeností a názorů, týkajících se různých témat podpůrné léčby a péče a přístupu k jejich řešení. V září se, ve spolupráci se Společností pro léčbu závislosti na tabáku, ptáme na to, zda a jakým způsobem se věnujete prevenci a podpoře v ukončení kouření u onkologických pacientů.  

Sběr odpovědí skončil, zpracované výsledky brzy zveřejníme na stránkách Sekce podpůrné léčby a péče.

Klíčová slova
kouření